Behöver vi 2 800 fler jobb i Dalarna?

Liberalernas svar är självklart. Att ha ett jobb och egen försörjning ökar människors frihet. Vi vägrar tappa tron på individens egen förmåga och drivkraft.

I Tyskland bidrar enklare regler för småföretag till att fler enkla jobb skapas. Därför skaver det extra för oss liberaler när vissa samhällsgrupper konsekvent hålls utanför arbetsmarknaden. Skillnaden mellan de som har ett jobb och de som fastnar i bidragsberoende blir allt tydligare. 

Mitt i högkonjunkturen växer antalet utsatta på arbetsmarknaden till drygt 300 000 individer. Gruppen domineras av utomeuropeiskt födda där ungefär hälften saknar gymnasieutbildning. För att lyckas integrera den här gruppen på arbetsmarknaden behöver vi tänka om.En del av de nyanlända har med sig värdefull utbildning som behöver tas till vara genom validering. Samtidigt behöver vi ha ett utbildningssystem som hjälper individer med drömmar att förverkliga dessa. Men alla människor som tar sig till Sverige vill inte studera.Därför måste arbetsmarknaden förändras för att skapa arbetstillfällen även för personer som inte vill spendera fler år i skolbänken. Det behövs nya typer av arbeten utan förkunskapskrav för att fler människor ska kunna få ett första jobb. Vi liberaler är övertygade om att ett jobb med lägre ingångslön är bättre än bidragsberoende. 

Hur väl vi lyckas integrera personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden avgör morgondagens samhällsekonomi och framtida individers självförverkligande. Vi behöver bara röra oss över Östersjön för att hitta betydligt bättre lösningar.

I Tyskland bidrar enklare regler för småföretag till att fler enkla jobb skapas. Det blir lönsamt för arbetsgivare att skapa tjänster som idag är för olönsamma i Sverige att tillsätta.Hade vi i Sverige haft procentuellt lika många enkla jobb som i Tyskland hade det inneburit 100 000 fler lågkvalificerade jobb än idag. I Borlänge skulle det innebära ett jobbtillskott av 500 enkla jobb. I Falun 600 jobb. I Dalarna totalt 2 800 jobb.Individen och samhället blir rikare ifall vi lyckas skapa fler arbeten med lägre trösklar. Liberalerna vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet för första gången i Sverige.Så snälla – håll inte tillbaka arbetsmarknadens drömmare som inte vill annat än att få sitt första jobb.

Mats Persson, Ekonomiskpolitisk talesperson (L)

Said Abdu, Arbetsmarknadspolitisk talesperson (L)

Monica Lundin, Riksdagskandidat Dalarna (L)

Publicerat i Dala-Demokraten 16 februari 2018

Frågor och svar om Borlänges invandring. #2 Är Borlänge fullt?

Påstående:

Man hör ju att Borlänge är fullt och att det inte får plats mer folk här. Vad menas med det?

Det stämmer inte att Borlänge är fullt. Här finns stora ytor att bosätta sig på för dem som har råd att till exempel köpa tomter och bygga hus. Däremot råder det stor bostadsbrist i de områden som har lägenheter med låga hyresnivåer. Detta leder till att människor måste tränga ihop sig i alldeles för små lägenheter för att få plats. Man kan inte förbjuda detta och tyvärr kan det leda till sociala problem i de bostadsområden där detta blir särskilt utpräglat.

Det är dock inte så enkelt som att bygga nya bostäder för att ge plats åt dessa människor. En flyktingfamilj vars försörjning är styrd av statliga regler eller bidrag skulle aldrig ha råd att köpa eller hyra en nyproducerad bostad, eller ens en nyrenoverad bostad i de befintliga områdena. Det är dock lätt att glömma att de allra flesta som bor i Borlänge har en egen försörjning som betalar boendet.
Läs gärna mer på Borlänge kommuns hemsida.
Det har visat sig att en del kommuner har varit mer attraktiva att bosätta sig i, vilket ger dessa kommuner stora utmaningar att snabbt ordna t ex skolgång för barnen, vilket är lagstyrt. Jag tycker att fler svenska kommuner också kan hjälpa till mer men framför allt måste nu Sverige på allvar börja ställa krav på övriga EU-länder. Det här är den värsta flyktingsituation vi sett i modern tid och flyktingströmmarna försvinner inte för att olika länder har restriktiv invandrings- och asylpolitik. Människor som flyr undan krig och förföljelse drömmer om frihet. En frihet som jag som liberal värnar. Flera länder måste kliva fram och hjälpa dessa människor.
/Monica
fp-knapp-1-shadow

Stoppa fascismen!

Vid dagens kommunfullmäktige har vi pratat om Vänsterpartiets motion om att erbjuda alla våra 9-klassare möjligheten att kunna resa till någon av andra världskrigets förintelseläger.

Vi liberaler delar motionärernas uppfattning om att risken är stor att fascism och fascistiska rörelser får fotfäste i vår vardag och i vårt samhälle. Motionens syfte är därför mycket gott. Skolan i Borlänge har en mycket viktig roll i att sprida kunskap och förståelse om främlingsfientlighet och t ex förintelsen. Det finns även andra hemska folkmord i mer modern tid som i Rwanda, Srebenica. Skolan ska även hela tiden arbeta med frågor om mänskliga rättigheter och den värdegrund som vårt samhälle vilar på, precis som motionssvaret säger.

Vi har förståelse för att det i dagsläget saknas pengar för detta ändamål och även att beslut om sådana saker tas på tjänstemannanivå. Dock hamnar vi i en märklig situation om vi som politiker hela tiden blir hänvisade till att vi har en delegationsordning från KF till nämnd, till verksamhetsområden till verksamhetschefer. Var kan då vi som politiker vara med och påverka? Jag ska fundera vidare på detta…

Borlänge kommun bedriver för närvarande ett utmanande arbete med inkludering av utrikesfödda människor i samhället på många olika nivåer, både i skolvärlden och på arbetsmarknaden. Utifrån Borlänges situation och utmaningar borde det i det här fallet vara möjligt att initiera ett arbete där skolorna tar ett gemensamt samlat grepp för att ge våra ungdomar än mer bred kunskap i dessa frågor. Det behöver inte bara t ex handla om överlevande från förintelsen utan kan även inbegripa människors berättelser om vardagen i ett krigsdrabbat land och flykt från t ex Syrien eller Somalia. Vi behöver hela tiden höra dessa berättelser för att öka förståelsen för hur bra vi har det i Sverige och vikten av att vi ger människor skydd. Den idén tar jag med mig fortsatt in i valrörelsen.

Det är otroligt viktigt att vi framöver fortsatt lyssnar och lär av dem som har erfarenheter av fascism, terror och krig för att aldrig glömma vår gemensamma historia. Tänk om människor kan göra det i stället för att köpa in sig på populistiska politiska förslag som har bäring på människors rädsla, otrygghet och okunskap.

Man kan tro att historien ligger bakom oss. Men tänk då på att vi lever mitt i den. Vi är genom våra handlingar med och skapar och påverkar historien – här och nu.